Economic Accelerator

strzałka

Projekt Małopolska Startup Rocket

Projekt Małopolska Startup Rocket

01/03/2019 autor: economic

Okres realizacji projektu: marzec 2019 – grudzień 2020

Wartość projektu: 1 030 625,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 876 031,25 zł

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś
priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.
Cel główny projektu: Promocja gospodarcza Małopolski jako regionu prężnego rozwoju środowiska startupowego oraz lidera innowacji, jak również wsparcie małopolskich średnich i małych przedsiębiorstw z branży IT, life science, zrównoważonej energii itd. w ekspansji na rynki zagraniczne.

 

Cele szczegółowe projektu:
– Umożliwienie merytorycznej dyskusji między sektorem biznesu i nauki na temat zacieśnienia
współpracy w obszarze B&R;
– Nawiązanie długofalowych kontaktów małopolskich startupowców z sektorem korporacji,
nauki i inwestorami;
– Wzmocnienie kontaktów między startupami z kraju i zagranicy w obszarze nowych
technologii oraz kooperacji;
– Wsparcie startupów z Małopolski we wdrażaniu i rozwoju produktów/usług, a także ich
wypromowania za granicą;
– Promocja produktów/usług oferowanych przez małopolskich przedsiębiorców za granicą;
– Promocja innowacyjnych projektów startupowych z Małopolski oraz oferty gospodarczej
regionu;
– Wsparcie procesu inwestycyjnego dot. małopolskich startupów.

 

Przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze krajowym w ramach projektu:
1) Forum Innowacji w Tarnowie, 15-16 kwietnia 2019 r.
2) Startup Session Elite w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, 3-5 września
2019 r.
Przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym w ramach projektu:
1) nano tech, Tokio, Japonia (29-31 stycznia 2020) https://www.nanotechexpo.jp/
2) Malaysia Technology Expo, Kuala Lumpur, Malezja (20-22 lutego 2020) https://mte.org.my/
3) Research & Technology / Nannover Messe, Hanower, Niemcy (20-24 kwietnia 2020)
https://www.hannovermesse.de/home#
4) Technology Hub, Mediolan, Włochy (planowany termin – maj 2020)
https://www.technologyhub.it/en/
5) TECHINNOVATION, Singapur (planowany termin – wrzesień 2020)
https://www.techinnovation.com.sg/
6) LSIE (Life Science Industry Event), Tel-Awiw, Izrael (planowany termin – październik 2020)
https://www.eventseye.com/fairs/f-lsie-life-science-industry-event-20355-1.html
Organizator: https://www.stier.co.il/en/#

 

Wsparcie w ramach projektu w postaci udziału w konferencjach w Polsce, wyjazdu na jedne z sześciu zagranicznych targów innowacyjności, kampanii promocyjnej w internecie, przygotowania matreiałów promocyjnych (foldery, ulotki, katalog małopolskich startupów) otrzyma 30 innowacyjnych MŚP – startupów – z Małopolski.

 

Planowane efekty projektu:
– Wsparcie 30 startupów z Małopolski w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
– Nawiązanie przez małopolskie startupy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i
odbiorcami produktów/usług;
– Podpisanie kontraktów zagranicznych przez wsparte startupy z Małopolski;
– Umożliwienie małopolskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
– Wsparcie małopolskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.

 

W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim startupom na nawiązanie
współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji w
Małopolsce, która będzie kojarzona z regionem innowacji i rozwoju, przyczyni się do poprawy
warunków życia społecznego.

 

Sprawdź koniecznie nasze publikacje:
– folder Małopolska Startup Rocket, w którym opisujemy małopolski ecosystem startupowy
– katalog 30 startupów zakwalifikowanych do projektu Małopolska Startup Rocket.

Skip to content