Economic Accelerator

strzałka

Ruszyła druga rekrutacja do projektu Małopolska Startup Rocket!

Do 31 lipca trwa rekrutacja do projektu Małopolska Startup Rocket!

22/07/2019 autor: economic

Zgłoś się do konkursu Małopolska Startup Award i wprowadź Twój startup na rynek światowy!

 

Uwaga startupowcy! Do 31 lipca 2019 r. możecie zgłosić swoją firmę do projektu Małopolska Startup Award. Do udziału w konkursie zapraszamy startupy z Małopolski, które planują ekspansję zagraniczną. Trzydzieścioro laureatów wyjedzie na największe targi innowacyjności w Tokio, Kuala Lumpur, Hanowerze, Mediolanie, Singapurze i Tel Awiwie, a także weźmie udział w Startup Session Elite na Forum Ekonomicznym w Krynicy – 3-5 września 2019 r.

 

Formularz rejestracyjny do konkursu Małopolska Startup Award

Wzór oświadczenia o posiadaniu strategii internacjonalizacji -> należy załączyć do formularza konkursu Małopolska Startup Award

 

Regulamin konkursu Małopolska Startup Award

Umowa uczestnictwa w projekcie „Małopolska Startup Rocket” -> do wglądu przed wypełnieniem formularza

 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana przede wszystkim jako organizator corocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, jednego z najważniejszych spotkań elit politycznych i biznesowych w Europie. Oprócz organizacji „polskiego Davos” Instytut Studiów Wschodnich prowadzi szereg innych działań na rzecz gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach programu Economic Accelerator Instytut promuje startupy podczas wszystkich swoich konferencji.

 

Ze zwycięstwem w Małopolska Startup Award wiąże się nie tylko wyjazd na prestiżowe targi branżowe w najatrakcyjniejsze miejsca na globalnej mapie innowacyjności. Ważnym aspektem programu jest także promocja laureatów w polskich i zagranicznych mediach oraz umożliwienie im kontaktu z inwestorami i przedstawicielami najważniejszych ekosystemów startupowych z całego świata podczas Forum Ekonomicznego.

 

Zapisy na Małopolska Startup Award odbywać się będą od 22 do 31 lipca 2019 roku. Zgłoszone firmy muszą spełniać podstawowe wymagania:

  • zaliczać się do sektora startupów lub innowacyjnych MŚP działających na rynku do 10 lat,
  • mieć siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
  • zakresem działań wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu,
  • posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu takiej strategii/planu).

 

 

Projekt „Małopolska Startup Rocket” jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” (nr konkursu – RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content