Economic Accelerator

strzałka

Relacja z South Summit 2021 w Madrycie

Logistics: Gearing Up for New Horizons

07/10/2021 autor: economic

Przemysł logistyczny znaczy tak naprawdę transport od miejca pochodzenia do ostatecznego celu. Przez lata ta branża była coraz bardziej uskuteczniana, dzięki temu powstało dużo bardzo dobrych firm.

Czasami zdarza się jednak brak odpowiedniego balansu w logistyce. Wielkim wyzwaniem jest rewolucja technologiczna, która musi zosatać zaadoptowana przez firmy.

Słowem kluczem w ostatnich latach jest „zrównoważony”. Jedna z hiszpańskich firm wprowadziła specjalną opcję, która nazywa się „odpowiedzialna dostawa”. Chodzi w niej o to, że nie jest ważny czas dostawy, tylko to że dostwa odbywa się w sposób „zrównoważony” dla środowiska.

Innowacją dla jednej firmy była współpraca z aptekami. Klient może zamówić dowolne lekarstwo, a firma logistyczna przywiezie je z najbliższej apteki. Każda apteka może podpisać odpowiednią umowę dla przewozu.

Zauważono, że firmy dostowcze zyskałyby gdyby mogły dzielić magazyny. Zmniejszyłoby to koszty dla pojedynczej spółki i usprawniło proces dostawy.

Transport lotniczy jest największym producentem zanieczyszczeń, co źle wpływa na zrównoważony rozwój. Jest on jednak bardzo ważny i nie bedzie możliwości zmiany tej sytuacji w najbliższych latach.

 

 

#EconomicAccelerator #MałopolskaInnovaionRocket 

  

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” nr RPMP.03.03.01-12-0059/20. Projekt  jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

Skip to content