Home Malopolska Startup Rocket

Malopolska Startup Rocket

Economic Accelerator to program stworzony przez organizatora Forum Ekonomicznego – największej konferencji o charakterze polityczno-biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Częścią projektu Economic Accelerator od marca 2017 roku jest Małopolska Startup Rocket. Projekt wspiera MŚP z małopolski w zakresie internacjonalizacji gospodarczej, nawiązywania przez małopolskie firmy kontaktów biznesowych oraz umożliwia MŚP kontakt z zagranicznymi inwestorami.

Poniżej prezentujemy oficjalne publikacje, które przybliżają założenia projektu oraz sylwetki firm biorących w nim udział.

Skip to content