Home Małopolska Innovation Rocket

Małopolska Innovation Rocket

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP.

Opis Projektu

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe skierowane są do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. Łącznie w projekcie w zakresie rozwoju i internacjonalizacji zostaną wsparte 24 firmy. Projekt będzie realizowany w terminie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania wspierające rozwój i internacjonalizację małopolskich innowacyjnych firm:

1) Kampania promocyjno-informacyjna dot. małopolskich innowacyjnych MŚP (przygotowanie materiałów promocyjnych, działania on-line);
2) Promocja małopolskich innowacyjnych MŚP podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w edycjach 2021 i 2022;
3) Promocja małopolskich innowacyjnych MŚP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w edycjach 2021 i 2022;
4) Organizacja wyjazdu małopolskich innowacyjnych MŚP na zagraniczne wydarzenia promocyjne w zakresie innowacyjności do największych europejskich ośrodków biznesu i innowacji (proponowane wydarzenia: 4YFN, Latitude59, VivaTechnology, EU Startup Summit / South Summit);
5) Przygotowanie badania efektywności.

Firmy biorące udział w rekrutacji powinny spełniać następujące kryteria:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego
2) wpisywać się swoją działalnością w inteligentne specjalizacje regionu
3) posiadać strategię internacjonalizacji i chęć wejścia na rynki zagraniczne w najbliższym czasie.

W celach informacyjnych prosimy o kontakt: k.kasykh@isw.org.pl

Planowane efekty projektu:

  • Wsparcie 24 innowacyjnych MŚP z Małopolski w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
  • Nawiązanie przez małopolskie firmy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
  • Podpisanie kontraktów zagranicznych przez wsparte firmy z Małopolski;
  • Umożliwienie małopolskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
  • Wsparcie małopolskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.
W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim innowacyjnym MŚP na nawiązanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji w Małopolsce, która będzie kojarzona z regionem innowacji i rozwoju, przyczyni się do poprawy warunków życia społecznego.

Partnerzy

Kontakt

Skip to content