Home Dolnośląskie Innovation Rocket

Dolnośląskie Innovation Rocket

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Dolnego Śląska jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP.

Dolnośląskie Innovation Rocket

Opis Projektu:

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Dolnego Śląska jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe skierowane są do dolnośląskich innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu oraz potencjalnych inwestorów i kontrahentów z zagranicy.
Łącznie w projekcie w zakresie rozwoju i internacjonalizacji zostanie wspartych 36 firm z regionu. Projekt będzie realizowany w terminie 1 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

  • Rekrutacja dolnośląskich innowacyjnych MŚP do projektu
  • Kampania informacyjno – promocyjna dot. regionu i dolnośląskich innowacyjnych MŚP
  • Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP podczas Europejskiego Kongresu Samorządów
  • Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu
  • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z promocji za granicą dla dolnośląskich firm (MŚP)
  • Promocja dolnośląskich innowacyjnych MŚP na światowych targach branżowych
  • Organizacja misji gospodarczych/wizyt studyjnych dla dolnośląskich MŚP za granicą
Planowane efekty projektu:

– Wsparcie 36 innowacyjnych MŚP z Dolnego Śląska w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
– Nawiązanie przez dolnośląskie firmy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
– Umożliwienie dolnośląskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
– Wsparcie dolnośląskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.

Uczestnicy projektu Dolnośląskie Innovation Rocket

Zapisy do projektu Dolnośląskie Innovation Rocket odbywały się od 07 czerwca do 30 lipca 2021 roku. Zgłoszone firmy musiały spełniać podstawowe wymagania:

zaliczać się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
mieć siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego
zakresem działań wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu
posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu takiej strategii/planu podpisywane po zakwalifikowaniu do projektu).

Przedstawiamy uczestników projektu, którzy wezmą udział w międzynarodowych targach branżowych

Kontakt

Karolina Zawitaj

Karolina Zawitaj

Specjalista ds. promocji projektu

Igor Dracz

Igor Dracz

Specjalista ds. logistyki

Sławomir Oleksy

Sławomir Oleksy

Specjalista ds. IT

Olga Szczygieł

Olga Szczygieł

Specjalista ds. promocji projektu

Skip to content