Home Małopolska Startup Rocket

Opis projektu:

Economic Accelerator to program stworzony przez organizatora Forum Ekonomicznego – największej konferencji o charakterze polityczno-biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Częścią projektu Economic Accelerator od marca 2017 roku jest Małopolska Startup Rocket. Projekt wspiera MŚP z małopolski w zakresie internacjonalizacji gospodarczej, nawiązywania przez małopolskie firmy kontaktów biznesowych oraz umożliwia MŚP kontakt z zagranicznymi inwestorami.

Planowane efekty projektu:

  • Wsparcie 24 innowacyjnych MŚP z Małopolski w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
  • Nawiązanie przez małopolskie firmy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
  • Podpisanie kontraktów zagranicznych przez wsparte firmy z Małopolski;
  • Umożliwienie małopolskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
  • Wsparcie małopolskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.
W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim innowacyjnym MŚP na nawiązanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji w Małopolsce, która będzie kojarzona z regionem innowacji i rozwoju, przyczyni się do poprawy warunków życia społecznego.

Kontakt

Karolina Zawitaj

Karolina Zawitaj

Specjalista ds. promocji projektu

Olga Szczygieł

Olga Szczygieł

Specjalista ds. promocji projektu

Igor Dracz

Igor Dracz

Specjalista ds. logistyki

Sławomir Oleksy

Sławomir Oleksy

Specjalista ds. IT

Skip to content