Home Małopolska Startup Rocket

Opis projektu:

Economic Accelerator to program stworzony przez organizatora Forum Ekonomicznego – największej konferencji o charakterze polityczno-biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Częścią projektu Economic Accelerator od marca 2017 roku jest Małopolska Startup Rocket. Projekt wspiera MŚP z małopolski w zakresie internacjonalizacji gospodarczej, nawiązywania przez małopolskie firmy kontaktów biznesowych oraz umożliwia MŚP kontakt z zagranicznymi inwestorami.

Planowane efekty projektu:

  • Wsparcie 24 innowacyjnych MŚP z Małopolski w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
  • Nawiązanie przez małopolskie firmy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
  • Podpisanie kontraktów zagranicznych przez wsparte firmy z Małopolski;
  • Umożliwienie małopolskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
  • Wsparcie małopolskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.
W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim innowacyjnym MŚP na nawiązanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji w Małopolsce, która będzie kojarzona z regionem innowacji i rozwoju, przyczyni się do poprawy warunków życia społecznego.

Kontakt

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Organizator Forum Ekonomicznego
Adres: ul. Solec 85, 00-382 Warszawa

Skip to content