Economic Accelerator

strzałka

Rusza rekrutacja do projektu Małopolska Startup Rocket!

Do 27 lipca trwa rekrutacja do projektu Małopolska Startup Rocket!

19/07/2021 autor: economic

Zgłoś się do projektu Małopolska Startup Rocket i wprowadź Twój startup na rynek światowy!

 

Uwaga startupowcy! Do 27 lipca 2021 r. możecie zgłosić swoją firmę do projektu Małopolska Startup Rocket. Do udziału w konkursie zapraszamy startupy z Małopolski, które planują ekspansję zagraniczną. Laureaci projektu wezmą udział w największych targach innowacyjności na świecie!

 

Formularz rejestracyjny do projektu Małopolska Startup Rocket

Regulamin do projektu Małopolska Startup Rocket

 

Wzór oświadczenia o posiadaniu strategii internacjonalizacji -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza

Oświadczenie RODO -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza

Umowa uczestnictwa w projekcie „Małopolska Startup Rocket” -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza

 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana przede wszystkim jako organizator corocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, jednego z najważniejszych spotkań elit politycznych i biznesowych w Europie. Oprócz organizacji „polskiego Davos” Instytut Studiów Wschodnich prowadzi szereg innych działań na rzecz gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach programu Economic Accelerator Instytut promuje startupy podczas wszystkich swoich konferencji.

 

Z udziałem w projekcie Małopolska Startup Rocket wiąże się nie tylko wyjazd na prestiżowe targi branżowe w najatrakcyjniejsze miejsca na globalnej mapie innowacyjności. Ważnym aspektem programu jest także promocja laureatów w polskich i zagranicznych mediach oraz umożliwienie im kontaktu z inwestorami i przedstawicielami najważniejszych ekosystemów startupowych z całego świata.

 

Zgłoszenia do projektu Małopolska Startup Rocket odbywać się będą od 07 czerwca do 27 lipca 2021 roku. Zgłoszone firmy muszą spełniać podstawowe wymagania:

-zaliczać się do sektora startupów lub innowacyjnych MŚP działających na rynku do 10 lat,
-mieć siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
-zakresem działań wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu,
-posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu takiej strategii/planu).

 

Projekt „Małopolska Startup Rocket” jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” (nr konkursu – RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content