Economic Accelerator

strzałka

Ecconomic Accelerator na South Summit Madrid 2021 Relacja z panelu: CyberSecurity the Real Business USP

Paneliści - przedstawiciele branży cyberbezpieczeństwa, przedstawili cyberbezpieczeństwo jako produkt, który może być sprzedawany.

06/10/2021 autor: economic

Ataki cybernetyczne to nie tylko ataki na „big data”, ale również zagrożenie dla naszego stylu życia. W cyberbezpieczeństwie wzrasta rola sztucznej inteligencji. Może ona być znaczną pomocą w walce z hakerami. Jednak oni sami nauczyli się korzystać ze sztucznej inteligencji. Mamy więc do czynienia z pewnego rodzaju wyścigiem technologicznym.

Nie należy ulegać złudzeniom, że większość korporacji i firm nie jest przygotowana na ataki hakerskie. Im więcej mechanizmów przeciwdziałania cyberatakom, tym lepiej. Ważny jest jednak aspekt społeczny tego zjawiska. Należy się zastanowić, co społeczeństwo jako całość może zrobić w tej sprawie.

Odpowiedzią na to wyzwanie może być edukacja na temat zagrożeń cybernetycznych. Pracownicy firm powinni przejść odpowiednie szkolenia w celu zmniejszeniu negatywnych skutków ataków hakerskich.

Współczesny biznes potrzebuje nowoczesnych technologii, aby się rozwijać. Dlatego, pomimo zagrożeń związanych z cyber-atakami, to przeszłość przedsiębiorstw jest cyfrowa. 

 

#EconomicAccelerator #MałopolskaInnovaionRocket 

  

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” nr RPMP.03.03.01-12-0059/20. Projekt  jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

 

 

Skip to content