Economic Accelerator

strzałka

Ecconomic Accelerator na South Summit Madrid 2021 - relacja z panelu

Relacja z panelu: The Teams of Today to Build the Future We Want

06/10/2021 autor: economic

Ecconomic Accelerator na South Summit Madrid 2021 

Relacja z panelu: The Teams of Today to Build the Future We Want

5 października, 13:00-13:30

W panelu uczestniczyły kobiety biznesu, które mają wiele wspólnego z branżą fintech. Przedstawione zostały innowacyjne teorie na temat pracy w zespole. Zwrócono uwagę na to, że pracownik powinien być dumny z tego co robi. Bardzo ważna jest rozmowa i komunikacja między pracownikami, dzięki temu są lepiej zmotywowani. Ludzie nie pracują już w jednym miejscu, z powodu pandemii wiele osób łączy pracę biurową z pracą z domu. Pracodawcy coraz częściej są elastyczni, co pomaga znaleźć nowe talenty.

Liderzy zespołów powinni nie tylko motywować pracowników, ale również ich inspirować. Potrzebujemy liderów z empatią, która jest ważniejsza od sympatii. Każdy powinien wiedzieć jakie są wobec niego oczekiwania i co jest sukcesem. Nie należy zapominać o tym, że trzeba być profesjonalnym. Lider często powinien dostosować się do zespołu. Potrzebujemy więcej ludzi ciekawych, którzy zadają pytania i zgłębiają interesujące ich tematy. 

#EconomicAccelerator #MałopolskaInnovaionRocket 

 

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” nr RPMP.03.03.01-12-0059/20. Projekt  jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Skip to content