Economic Accelerator

strzałka

Economic Accelerator partnerem raportu The Future of Work Report 2021

Raport o przyszłości pracy “The A3 Work Revolution: Anytime, Anyplace, Anywhere” to coroczna publikacja firmy Talent Alpha.

25/11/2021 autor: economic

Firmy muszą działać szybko, aby wyeliminować lukę w umiejętnościach

Firmy na całym świecie muszą działać szybko w odpowiedzi na gwałtowne zmiany w świecie pracy – wskazuje raport The Future of Work Report 2021, opublikowany przez firmę Talent Alpha. Do 2025 roku może zabraknąć 160 milionów pracowników w samym tylko obszarze technologii.

 

Tegoroczny raport skupia się na zmianach na rynku pracy określanych “Rewolucją A3”. A3 to coraz częściej stosowany akronim od angielskich słów “Anytime, Anyplace, Anywhere” czyli “w każdej chwili, z każdego miejsca pracy (i formy zatrudnienia), z dowolnej lokalizacji”. Partnerami raportu są znane firmy analityczne i doradcze, firmy technologiczne oraz organizacje branżowe – m.in. EPAM Systems, Everest Group, Global Sourcing Association, Global Technology & Business Services Council, Open Assembly, Stratigens, Sourcing Change, Tolson Consulting i Economic Accelerator.

 

Wyzwanie czy szansa?

Jak donosi globalna firma badawcza Everest Group, blisko 86% przedsiębiorstw uważa niedobór odpowiednich specjalistów za kluczową przeszkodę w realizacji planów transformacyjnych. Zmiany sposobu pracy i oczekiwań pracowników związane z rewolucją A3 poszerzają tę lukę umiejętności. Spada poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy, rośnie rotacja w firmach, coraz większa część budżetów jest pożerana przez rosnące wymagania pracowników – zwłaszcza w działach technologicznych. Wskaźnik rotacji w branży IT wzrósł w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 10,5 punktu procentowego, a przedsiębiorstwa oferują o 20-40% wyższe wynagrodzenia pracownikom posiadającym umiejętności cyfrowe niż tym, którzy ich nie posiadają.

Z drugiej strony, nowe rozwiązania związane z pracą w modelu A3, pozwalają firmom współpracować ze specjalistami w bardziej satysfakcjonujący dla tych ostatnich sposób. Otwiera to nowe możliwości pozyskiwania umiejętności dla organizacji.

“Jak w każdej rewolucji, tak też tutaj – modele A3 są ogromnym wyzwaniem dla firm, oferują jednak niespotykane wcześniej możliwości”, mówi Przemek Berendt, prezes Talent Alpha – platformy technologicznej łączącej ponad 680 firm i pozwalającej im na wymienianie się specjalistami IT. “Najwyższa pora zmierzyć się z prawdą, że jeśli chodzi o zapotrzebowanie na umiejętności, zwłaszcza technologiczne, rynek jest bardzo mocno niezbalansowany i taki już pozostanie. Przedsiębiorstwa muszą szukać nowych rozwiązań, takich jak reskilling i upskilling, wdrażanie automatyzacji, podnoszenie wynagrodzeń i wreszcie poszukiwanie innowacyjnych modeli pracy, które sprawią, że rynek będzie bardziej efektywny.”

 

Nowe modele

Wśród nowych rozwiązań, szczególne znaczenie może mieć wymienianie się specjalistami między firmami. Platformy Human Cloud umożliwiają pozyskiwanie i dzielenie się umiejętnościami specjalistów. Pozwalają także dużym przedsiębiorstwom na łączenie się z innymi firmami, mniejszymi dostawcami czy freelancerami na całym świecie, którzy mają wolne zasoby.

Firmy zwracają się ku modelom które wykraczają poza tradycyjne koncepcje zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (Open Talent), wskazuje Barry Matthews, prezes Open Assembly, wiodącej na świecie organizacji doradczej w zakresie przyszłości pracy i otwartej gospodarki talentów.

“Warto myśleć o pracy jako serii zadań lub czynności i znaleźć najlepszy sposób na ich wykonanie. Powinniśmy postrzegać otwarte modele jako sposób na realizację celów, a nie jako zagrożenie dla tradycyjnych stanowisk pracy czy ról”, dodaje.

 

Talenty z wielu miejsc

Firmy, dla, których Rewolucja A3 przestanie być jedynie zagrożeniem, mogą zacząć szukać talentu w wielu miejscach – np. w firmach outsourcingowych lub na platformach zrzeszających freelancerów lub firmy usługowe. Organizacje zaczynają pozyskiwać specjalistów z lokalizacji, w których wcześniej nie były aktywne. Pomagają im w tym narzędzia, które oferują dane na temat kosztów, warunków pracy i ryzyka z danych państw czy miast na całym świecie.

“Rozwiązania talent intelligence pozwalają na uzyskanie pełnego obrazu związanego z talentem w danej lokalizacji. Możemy uzyskać dane dotyczące liczby specjalistów ich charakterystyki, a także szeroko rozumianych kosztów i ryzyka”, mówi Alison Ettridge, prezes Stratigens, firmy oferującej platformę do analizy rynku pracy, która łączy w sobie narzędzia talent intelligence, analizę biznesową i dane dotyczące siły roboczej.

 

Kariera w nowej rzeczywistości

Raport zawiera również wskazówki dla osób, które chcą wytyczyć ścieżkę swojej kariery w świecie pracy A3.

“Stare formuły pracy nie działają już na szybko zmieniającym się, wirtualnym rynku pracy, gdzie pojedynczy specjaliści znają swoją wartość”, mówi Deborah Kops, dyrektor firmy doradczej Sourcing Change, która pomaga firmom w transformacji poprzez projektowanie procesów, planowanie, wyszukiwanie odpowiednich specjalistów. Deborah Kops proponuje pięć sposobów na osiągnięcie sukcesu w dobie A3: bycie hojnym, otwartym, nie tylko na podejmowanie ryzyka, ale też ciągłą naukę oraz budowanie mocnej sieci kontaktów.

 

Cały raport jest dostępny za darmo tutaj.

Warto wspomnieć, że firma Talent Alpha, która jest autorem i organizatorem raportu bierze udział w dwóch projektach: Małopolska Startup Rocket i Małopolska Innovation Rocket.
ENGLISH VERSION

Companies Must Act Fast to Address Skills Gap, Future of Work Report 2021 Finds

Companies around the world must take urgent action to respond to rapid changes in the world of work and address a global talent gap, which is set to widen to 160 million employees in 2025 in the tech sector alone, according to the annual Future of Work Report.

The report, titled The A3 Revolution, analyzes how work has shifted to an “Anytime, Anyplace, Anywhere” model, examining the three megatrends of flexible working hours, new forms of employment that are replacing full time contracts, and a lack of geographical constraints. The document was published by Talent Alpha (a platform that connects over 680 tech companies all around the world, allowing them to share talent in a cloud) and its international partners including EPAM Systems, Everest Group, Global Sourcing Association, Global Technology & Business Services Council, Open Assembly, Stratigens, Sourcing Change, Tolson Consulting and Economic Accelerator.

 

A challenge or a chance?

Close to 86% of enterprises consider talent shortages a key barrier to achieving their transformation plans, according to the Everest Group, a global research firm. The change in the way people work and in their expectations connected with the A3 Revolution are widening the talent gap, which is increasing attrition, lowering engagement, limiting innovation and eating up companies’ budgets. The attrition rate in the IT industry has increased in past three months by 10.5 percentage points and companies are offering 20-40% above peer roles to employees possessing IT skills, Everest found.

At the same time, the emerging solutions connected with working from Anytime, Anyplace and Anywhere can allow companies to interact with specialists in new, more satisfying ways and deliver new solutions for sourcing and sharing skills.

“Like any revolution, the world of Anytime, Anyplace, Anywhere work offers tremendous challenges, but also great opportunities for the companies that are bold enough to seize them,” said Talent Alpha CEO Przemek Berendt. “Regarding the talent gap, it’s time to face the truth that the market is fundamentally unbalanced, and will remain so. Companies need to look for new solutions: reskilling and upskilling to build supply; automation to help reduce the demand; increasing pay to bring the two curves closer together; and finding new models that will make the market more efficient.”

 

New models

Among these new solutions, Talent Exchange could be crucial. Human Cloud platforms can offer new methods to source and share skills, providing a way for large enterprises to connect with other companies or smaller providers all over the globe who have unused capacity.

Companies are turning to an Open Talent model that looks beyond traditional concepts of full-time employment, according to Barry Matthews, CEO of Open Assembly, the world’s leading learning resource and consulting marketplace for the future of work and open talent economy.

“It helps to think of how work gets done as a series of tasks or activities that need to be completed, and then considering the best way to deliver them, rather than thinking of Open Talent as a way to replace job roles or titles,” Matthews said.

 

Talent from anywhere

The A3 Revolution also offers strategies for companies to address the Great Resignation, the high rate of skilled employees leaving full-time jobs for other forms of work – strategies that will become a permanent part of how enterprises do business.

In addition to practical advice for companies grappling with the shortage of skills, the report also includes tips for individuals seeking to chart a career path in a world of Anytime, Anyplace, Anywhere work.

“The old formulas no longer work in a rapidly virtualizing talent market where individuals become their own asset,” said Deborah Kops, a principal at Sourcing Change, which helps companies drive transformation by designing, counseling, sourcing and connecting with talent. She prescribes five ways for IT professionals to succeed: openness, risk-taking, constant learning, building networks and generosity.

 

The entire report can downloaded free of charge here.

Skip to content