Home Aktualności ELEKTROTECHNIKA I PRZEMYSŁ MASZYNOWY

ELEKTROTECHNIKA I PRZEMYSŁ MASZYNOWY

Małopolska Innovation Rocket

Elektrotechnika i przemysł maszynowy to specjalizacje o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i dużym potencjale do odkrywania nowych rynków zbytu. W tym kontekście należy kontynuować dalsze wsparcie ze strony regionu – zgodnie ze strategii – w zakresie projektów B+R, infrastruktury (laboratoria i ich wyposażenie, aparatura badawcza, oprogramowanie itp.), a także wspierania współpracy z nauką, w tym przemysłowych programów doktoranckich, finansowania miejsc pracy dla naukowców i szkoleń podążających za potrzebami przedsiębiorców.
Ta inteligentna specjalizacja zakłada również wsparcie dla udział w targach i wystawach. W zakresie rozwoju Przemysłu 4.0 i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, wymagane jest przeznaczenie środków na cyfryzację i
automatyzację działań. Istotne wsparcie w powyższych działaniach spodziewane jest ze strony od DIH (Digital Innovation Hub) koordynowanego przez Krakowski Park Technologiczny, dzięki możliwości świadczenia przez niego takich usług jak audyt technologiczny, czy też świadczenia takich usług jak audyt technologiczny czy ocena gotowości technologicznej dla rozwiązań Przemysłu 4.0. Tam potrzebne są również nowe instrumenty wzmacniające współpracę firm z edukacją branżową (klasy zakładowe/profilowane, finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych dla
uczniów, finansowanie kursów zawodowych dla nauczycieli i uczniów szkół branżowych). Co jeszcze? Należy dążyć do zwiększenia rozpoznawalności specjalizacji na arenie międzynarodowej, promować Małopolskę jako swoisty „hub” dla firm jako swoistego „hubu dla przedsiębiorstw” oferującego produkty i usługi zgodne z trendami światowymi i technologicznymi, co ma znaleźć nowe rynki zbytu dla przedsiębiorców .Wskazane jest również wzmocnienie potencjału eksportowego firm poprzez przygotowanie strategii eksportowych oraz działań promujących i wzmocnienia konkurencyjności firm w tym zakresie.

Skip to content