Home Aktualności INFORMACJA I TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE

INFORMACJA I TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE

Economic Accelerator Małopolska Innovation Rocket

Sektor ICT ma potencjał rozwojowy, a ponadto pomaga innym branżom w prowadzeniu działalności np. poprzez optymalizację kosztów, targetowanie klientów (aplikacje i strony internetowe).
Firmy szukając oszczędności z innych branż zwracają się do branży IT, która pomaga zwiększyć efektywność przy niższych kosztach. Strategia Małopolski zaleca tutaj skupienie się na wspieraniu rozwiązań ICT, szczególnie dla innych regionalnych specjalizacji, co może okazać się istotną inicjatywą rozwojową dla firm z innych branż. Co jest niezbędne do realizacji tego celu? Przede wszystkim potraktowanie branży ICT jako inteligentnej specjalizacji o charakterze horyzontalnym. Wskazane jest również zintensyfikowanie działań informacyjnych w ramach funduszy europejskich na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W zakresie informacji należy również promować innowacyjne rozwiązania przygotowanych przez małopolski sektor IT wśród przedsiębiorców z innych branż.
Należy również wspierać procesy konsolidacyjne prowadzące do internacjonalizacji działalności, m.in. poprzez udział firm z sektora ICT w targach i imprezach branżowych.
Wsparcie dla startupów jest wymieniane przez strategię Małopolski jako jedna z ważnych kategorii planowanych działań.
Małopolski jako jedną z ważnych kategorii planowanych działań.
Jedną z jego form powinno być wsparcie dla podnoszenia kwalifikacji kadr
kadr startupów z sektora ICT, szczególnie w obszarach o największym potencjale rozwoju, takich jak deeptech, ponieważ muszą odpowiedzieć na problem znalezienia wykwalifikowanego personelu. Potencjalne wsparcie powinno uwzględniać potencjał małopolskich startupów (w porównaniu do innych regionów) szczególnie w takich obszarach jak Internet rzeczy (IoT) czy big data. Powinno też zakładać zacieśnienie współpracy z uczelniami. Zdaniem autorów strategii dla Małopolski, takie programy akceleracyjne jak na przykład #StartUP Małopolski powinny być również kontynuowane, gdyż okazały się skutecznymi i efektywnymi narzędziami wsparcia. Wskazany jest również rozwój infrastruktury (np. biurowej) wykorzystywanej do badania potencjał miast średniej wielkości (np. Tarnów, Nowy Sącz) do lokalizacji centrów Tarnów, Nowy Sącz) pod lokalizację centrów usług typu BPO, SSC, IT oraz R&D.

Skip to content