Economic Accelerator

strzałka

Innowacyjna Europa i Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) - jej największy technologiczny inwestor

Europejskie startupy wciąż nie maja takich samych możliwości rozwoju, jak amerykańskie i azjatyckie. Aby wesprzeć rozwój europejskich startupów i innowacyjnych firm, Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC).

03/11/2021 autor: economic

Uczestnicy:

Cornelius Schmaltz (IEC Accelerator, Komisja Europejska)

Jose Fernando Figueiredo (IEC EQUITY FUND)

Ana Maiques (CEO w Neuroelectrics)

Natasa Kurucki (Komisja Europejska)

 

Europejskie startupy wciąż nie maja takich samych możliwości rozwoju, jak amerykańskie i azjatyckie. Aby wesprzeć rozwój europejskich startupów i innowacyjnych firm, Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) – https://eic.ec.europa.eu/index_en. Zachęcamy polskich innowacyjnych przedsiębiorców do skorzystania z jej mechanizmów wsparcia!

 

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) została utworzona w ramach unijnego programu Horyzont Europa. Jej budżet w wysokości 10,1 miliarda euro, jest przeznaczony na wspieranie innowacji: od badań na wczesnym etapie, po weryfikację koncepcji, transfer technologii oraz finansowanie i zwiększanie skali przedsiębiorstw typu start-up i MŚP.

 

Europejska Rada ds. Innowacji realizuje założenia Europejskiego Zielonego Ładu, aby kształtować gospodarkę działającą na rzecz ludzi i Europę dostosowaną do ery cyfrowej. Wspiera najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: innowacyjne MŚP oraz naukowców w realizowaniu ich projektów. Rada współpracuje z prywatnymi inwestorami w celu wypełnienia luki w finansowaniu innowacyjnych firm. EIC wspiera w szczególności przedsiębiorcze kobiety pracujące w branży technologicznej.

 

Uczestnicy panelu wyrazili zdanie, iż Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby efektywnie konkurować na światowych rynkach. Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) ma za zadanie wesprzeć innowacyjne pomysły obarczone wysokim ryzykiem, przekształcać naukę w nowy biznes i przyspieszać ekspansję innowatorów. Celem Europejskiej Rady ds. Innowacji jest umieszczenie Europy w czołówce innowatorów, którzy tworzą nowe rynki.

 

Zadaniem EIC będzie wypełnienie luki w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Unikalną cechą EIC jest to, że zapewnia ona finansowanie dla poszczególnych firm (głównie startupów i MŚP) zarówno poprzez dotacje, jak i inwestycje. Inwestycje mają obecnie formę bezpośrednich inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych i są zarządzane przez Fundusz EIC.

 

Natasa Kurucki zaprezentowała politykę innowacyjności prowadzoną przez UE. Jej zdaniem celem Unii jest kreowanie skutecznego środowiska dla rozwoju innowacyjnych firm. Korzystając z możliwości EIC, startupy i innowacyjne firmy korzystają nie tylko ze wsparcia finansowego, ale również mentoringu i doradztwa. Panelistka zauważyła, że pierwszorzędnym celem wsparcia innowacyjnego biznesu w Europie jest zwiększanie liczby kobiet w branży TECH oraz na kierowniczych stanowiskach.

 

Ana Maiques prowadzi startup Neuroelectrics. Firma oferuje nowoczesne technologie, które stymulują pracę mózgu człowieka. Technologia Neuroelectrics może być stosowana m.in. w leczeniu chorób mózgu (epilepsja, depresja itd.). Według panelistki, w Europie brakuje warunków do prowadzenia badań o potencjale komercyjnym. Maiques zachęciła obecnych na sali przedsiębiorców do internacjonalizacji ich biznesów.

 

Jose S. Figueiredo wyraził zdanie, iż przedsiębiorcy z Europy mogą odnieść sukces na całym świecie: „Musimy wspierać rozwój europejskich startupów, wykorzystując europejskie możliwości i technologie”. Panelista zachęcał, by korzystać nie tylko z mechanizmów finasowania EIC, ale również z mentoringu, doradztwa i sieci współpracy.

 

Skip to content