Home Aktualności INNOWACYJNOŚĆ MAŁOPOLSKI

INNOWACYJNOŚĆ MAŁOPOLSKI

Economic Accelerator Małopolska Innovation Rocket

Małopolska to innowacyjny region, plasujący się w czołówce polskich regionów. Według rankingu najbardziej innowacyjnych regionów, opublikowanego w 2021 roku (2021 Regional Innovation Scoreboard), Małopolska zajęła drugie miejsce po regionie stołecznym Warszawie. W skali całej Europy najbardziej innowacyjnym regionem okazał się Sztokholm w Szwecji, a drugie i trzecie miejsce zajęły EteläSuomi w Finlandii i Oberbayern w Niemczech. Czwarte miejsce zajęło duńskie Hovedstaden, a piąte szwajcarski Zurych. Małopolska ma 103 akredytowane laboratoria badawcze, co daje jej czwartą pozycję w kraju. W sumie w regionie działa 3100 laboratoriów, z czego 807 w instytucjach naukowych (uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych). Małopolska stanowi też 20% wszystkich projektów uwzględnionych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Począwszy od 2016 roku Regionalna Strategia Innowacji dla Małopolski wskazała główne kierunki rozwoju regionalnej polityki innowacyjnej: budowę regionalnej infrastruktury wiedzy, kompleksowe wsparcie nowoczesnych technologii, wzmocnienie i promocję przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Wyraźnie innowacyjny profil Małopolski wynika także z:

 • trzeciego miejsca w Polsce pod względem zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów;
 • drugie miejsce w Polsce w liczbie patentów na 1 mln mieszkańców (2017),
 • kilkuset jednostek badawczo-rozwojowych;
 • kilkadziesiąt inicjatyw klastrowych, w tym takie obszary jak nauki medyczne (MedCluster), DTP (małopolski klaster DTP), innowacje przemysłowe (Tarnowski
  Klaster Przemysłowy), czyste technologie (Południowy Klaster CleantechCluster). Klaster LifeScience oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura mają status Klastrów Kluczowych;
 • parki technologiczne i przemysłowe, w tym Krakowski Park Technologiczny nadzorujący Krakowską Specjalną Strefę Ekonomiczną;
 • 195 centrów usług biznesowych w Krakowie;
 • 64 tys. osób pracujących w centrach BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Centres),IT Information Technologies), R&D (Research and Development);
 • wysoka liczba absolwentów szkół wyższych;
 • wysoki poziom wydatków na innowacje;
 • dobrze rozwinięty regionalny system współpracy nauka-biznes;
 • programy strategiczne Małopolski silnie wspierające ideę zaawansowanej produkcji i innowacyjnych usług;
 • w skali regionalnej gospodarki i rynku pracy ponad 25% wszystkich pracowników w regionie zatrudnionych jest w branżach zaliczanych do Inteligentnych Specjalizacji, a odsetek ten z roku na rok rośnie;
 • dwa małopolskie parki technologiczne otrzymały rekomendacje do włączenia do grupy parków wiodących, o rzeczywistej orientacji na Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Grupa ta ma szansę uzyskać wsparcie na szczeblu centralnym przede wszystkim w zakresie finansowania modernizacji i rozwoju infrastruktury B+R;
 • najwyższy wśród regionów wskaźnik nakładów na B+R do liczby pracowników B+R: 175,7 tys. zł na jedno miejsce pracy;
 • drugie miejsce pod względem liczby zatrudnionych w B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo: 10,6
 • trzecie miejsce pod względem podmiotów posiadających aparaturę B+R
  wykazaną jako środki trwałe: 198;
 • czwarte miejsce pod względem aktywnych jednostek naukowych, 397 ogółem i 329 w sektorze przedsiębiorstw
 • czwarte miejsce wśród regionów pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach ze sprzedaży ogółem: 9,9%;
 • trzecie miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży produktów podmiotów (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) zaliczanych do średnich i wysokich technologii: 45%;
 • domeny inteligentnych specjalizacji regionu, w tym wiele obszarów, których potencjał sprzyja rozwojowi sektora zaawansowanej produkcji.

Skip to content