Home Aktualności INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Małopolska Innovation Rocket

Inteligentne specjalizacje to nowa forma polityki przemysłowej UE, która opiera się na koncentracji pomocy publicznej na wybranych obszarach polityki przemysłowej UE, która polega na koncentracji pomocy publicznej na wybranych priorytetach lokalnych, regionalnych i krajowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej polityki przemysłowej, priorytety te nie są oparte na branży (sektorze), ale oznaczają wybór obszarów wiedzy lub działalności, podsystemów w ramach sektorów lub klastrów międzysektorowych odpowiadających konkretnym niszom rynkowym, klastrom niszom rynkowym, klastrom, technologiom lub obszarom zastosowania określonej technologii w odpowiedzi na istniejące wyzwania konkretnej technologii w korespondencji z istniejącymi wyzwaniami (społecznymi, środowiskowymi, związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem obywateli). Inteligentne specjalizacje stały się nie tylko rekomendowaną alternatywą dla tradycyjnej alternatywą dla tradycyjnej sektorowej polityki przemysłowej. Stały się częścią prawodawstwa europejskiego, co jest warunkiem dostępu do funduszy strukturalnych. W efekcie, w latach 2014-2016, Polska – podobnie jak inne kraje członkowskie zorganizowała proces przedsiębiorczego odkrywania (EDP) prowadzący do przygotowania zestawu 15 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz specjalizacji regionalnych (w 16 regionach). Inteligentne specjalizacje mogą przyczynić się do transformacji gospodarki poprzez jej modernizację, przekształcenia strukturalne, dywersyfikację produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, a także innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, wspierając również transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym naturalne wykorzystującą zasoby, w tym naturalne.

Małopolska i Dolny Śląsk znalazły się w grupie regionów europejskich, które przyjęły strategie doskonale ilustrujące obecne i przyszłe zmiany w ich strukturach gospodarczych. Takie wnioski znalazły się w wynikach badania mającego na celu określenie priorytetów dla strategii inteligentnych specjalizacji strategii. Do ww. grupy należą również Dolna Normandia (Francja); Meklemburgia-Pomorze Przednie i Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech; Abruzzo, Marche i
Lombardia we Włoszech.

Nadrzędnym dokumentem w kontekście małopolskiej polityki regionalnej jest Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Województwa 2030. Jednym z celów w obszarze „Gospodarka”, sformułowanym w tej strategii, jest innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Stanowi ona punkt odniesienia dla Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) Województwa Małopolskiego 2030, odpowiadającej z wytycznymi Strategii Regionalnej 2030. Działania podejmowane w ramach RIS mają służyć osiągnięciu celów i będą i będą stanowić podstawę dla Małopolski w staraniach o uzyskania wsparcia w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027 (Bardziej inteligentna Europa dzięki wsparciu innowacyjnych i inteligentnej transformacji gospodarczej). RIS 2030 zawiera wytyczne do strategii inteligentnych specjalizacji.

Małopolska posiada następujące specjalizacje Smart:

 • nauki o życiu
 • energia odnawialna
 • technologie informatyczne i komunikacyjne
 • przemysł chemiczny
 • produkcja wyrobów z metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów
  z minerałów niemetalicznych
 • przemysł elektrotechniczny i maszynowy
 • przemysły kreatywne i związane z
  rekreacją

Skip to content