Economic Accelerator

strzałka

PLANET HEROES – TNW CONFERENCE W AMSTERDAMIE

Relacja firmy Planet Heroes z udziału w targach TNW w Amstardamie, w ramach projektu Economic Accelerator.

05/10/2021 autor: economic

Jesteśmy pod dużym wrażeniem konferencji TNW w Amsterdamie, która odbyła się w dniach 30.09 – 01.10. w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ramach Economic Accelerator. Wydarzenie było świetnie zorganizowane, a wśród uczestników znalazło się mnóstwo ciekawych firm i prelegentów. Jako Planet Heroes mieliśmy szansę zaprezentować się na stoisku, które ulokowane było w widocznym miejscu, do swojej dyspozycji mieliśmy przestrzeń, monitor i wszystko co potrzebne, by pozostać widocznym i dostępnym dla odwiedzających. Panele dyskusyjne i cały program wydarzenia był bardzo ciekawy i mieliśmy szansę posłuchać inspirujących postaci.  

Cała organizacja wyjazdu i udziału w konferencji została świetnie przeprowadzona przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich. 

Dzięki obecności na TNW Conference udało nam się nawiązać kontakty z kilkoma potencjalnymi partnerami – szczególnie liczymy na współpracę z Rodrigo Olmedo z uGlobally, z którym rozmawialiśmy o możliwości wsparcia z wejściem Planet Heroes na rynek Indii i Brazylii. 

 

#EconomicAccelerator #MałopolskaInnovaionRocket 

  

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” nr RPMP.03.03.01-12-0059/20. Projekt  jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

Skip to content