Home Aktualności PRZEMYSŁ CHEMICZNY

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Economic Accelerator Małopolska Innovation Rocket

Punktem wyjścia powinna być – zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) Województwa Małopolskiego do 2030 roku – kombinacja czynników decydujących o tworzeniu wartości i pozycji podmiotów przemysłu chemicznego w łańcuchu wartości.
Wspomniane wartości związane są z dostosowaniem produktów do potrzeb konsumentów, poszukiwaniem nisz rozwojowych, zwiększaniem zgodności firm z przepisami i normami (w tym dotyczącymi ochrony środowiska). Oznacza to również wymóg zapewnienia sprawnej logistyki w zakresie dostępu i pozyskiwania zasobów oraz interdyscyplinarnych prac B+R wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego. z których korzystają przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego.
Pożądane kierunki działań powinny zatem – według RIS – obejmować bezpośrednie lub pośrednie wsparcie dla firm, m.in. w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. certyfikaty), tworzenia nowych produktów dostosowanych do potrzeb konsumentów, współfinansowanie prac badawczo-rozwojowych, a także dostęp do zasobów ekologicznych i nieekologicznych. Istotny jest w tym przypadku networking i nawiązywanie relacji międzynarodowych, jak również w przypadku prac B+R (gdzie ważne jest ułatwienie wsparcia innych podmiotów i firm mogących wesprzeć małopolskie podmioty, w tym instytutów, firm prywatnych i podmiotów zagranicznych).

Udział regionu w odpowiednich inicjatywach w ramach w ramach Platformy S3 w przemyśle chemicznym (S3Chem Interreg Europa291). Monitorowanie specjalizacji i PPO mogłoby być wspomagane przez uwzględnienie nowych podmiotów, obecnych członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – zdaniem autorów. podmiotów, obecnych członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – według autorów strategii dla regionu. regionu. Produkcja wyrobów z metali i wyrobów z metali oraz wyrobów z mineralnych niemetalowych Produkcja przemysłu metalowego utrzymuje tendencję wzrostową w Polsce od 9 lat z dynamiką wzrostu na poziomie 6% odnotowaną w 2019 roku.
Sektor ten został silnie powiązany z innymi gałęziami przemysłu budownictwem, transportem, przemysłem maszyn i urządzeń. Specjalizacja ta, zależna od surowców, ma zabezpieczony popyt ze strony ogromnych klientów, a także strategiczny charakter z punktu widzenia interesu państwa – zgodnie ze strategią innowacyjną Małopolski. – Wszystko to prowadzi do wniosku, że w połączeniu ze słowem „smart” tworzy złudne wrażenie dysonansu. Jednak innowacyjność przenosi się tu dzięki wielu branżom, w tym elektrotechnicznej, robotycznej, medycznej i ICT, które oczekują wysokich parametrów i doskonałych właściwości dostarczanych produktów. Normy związane z przemysłem ekologicznym i energochłonnym będą prawdopodobnie odgrywały rolę stymulującą innowacyjność w tej inteligentnej specjalizacji. To z kolei stwarza również presję na poszukiwanie nowych technologii stosowanych w pozyskiwaniu surowców, a także przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadów.

Skip to content