Economic Accelerator

strzałka

Ruszył konkurs Małopolska Startup Award

Zgłoś się do Małopolska Startup Award i wprowadź Twój startup na rynek światowy!

20/03/2019 autor: economic

Zgłoś się do Małopolska Startup Award i wprowadź Twój startup na rynek światowy

 

Uwaga startupowcy! Do 7 kwietnia 2019 r. możecie zgłosić swoją firmę do Małopolska Startup Award. Do udziału w konkursie zapraszamy startupy z Małopolski, które planują ekspansję zagraniczną. Trzydzieścioro laureatów wyjedzie na największe targi innowacyjności w Tokio, Kuala Lumpur, Hanowerze, Mediolanie, Singapurze i Tel Awiwie, a także weźmie udział w Startup Session Elite na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

 

Formularz rejestracyjny do konkursu Małopolska Startup Award

Wzór oświadczenia o posiadaniu strategii internacjonalizacji -> należy załączyć do formularza konkursu MałopolskaStartup Award

Oświadczenie o odbiorze nagrody -> należy załączyć do formularza konkursu MałopolskaStartup Award

Oświadczenie dotyczące danych osobowych (RODO) -> należy załączyć do formularza konkursu MałopolskaStartup Award

 

Formularz rejestracyjny na Forum Innowacji  -> każdy startup biorący udział w konkursie ma obowiązek zarejestrowania się na konferencję 

 

 

Regulamin konkursu Małopolska Startup Award

Umowa uczestnictwa w projekcie „Małopolska Startup Rocket” -> do wglądu przed wypełnieniem formularza

 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana przede wszystkim jako organizator corocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, jednego z najważniejszych spotkań elit politycznych i biznesowych w Europie. Oprócz organizacji „polskiego Davos” Instytut Studiów Wschodnich prowadzi szereg innych działań na rzecz gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach programu Economic Accelerator Instytut promuje startupy podczas wszystkich swoich konferencji. Jedna z nich, zbliżające się wielkimi krokami Forum Innowacji (Tarnów 15-16 kwietnia), w całości poświęcona jest innowacyjnym przedsiębiorcom.

 

Ze zwycięstwem w Małopolska Startup Award wiąże się nie tylko wyjazd na prestiżowe targi branżowe w najatrakcyjniejsze miejsca na globalnej mapie innowacyjności. Ważnym aspektem programu jest także promocja laureatów w polskich i zagranicznych mediach oraz umożliwienie im kontaktu z inwestorami i przedstawicielami najważniejszych ekosystemów startupowych z całego świata podczas Forum Innowacji i Forum Ekonomicznego.

 

Zapisy na Małopolska Startup Award odbywać się będą od 18 marca do 7 kwietnia 2019 roku (równocześnie można wziąć także udział w ogólnopolskim konkursie Startup Award z pulą nagród wynoszącą 100 000 zł). Zgłoszone firmy muszą spełniać podstawowe wymagania:

  • zaliczać się do sektora startupów,
  • mieć siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
  • zakresem działań wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu
  • posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu takiej strategii/planu).

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drugiego dnia Forum Innowacji, podczas uroczystej gali.

 

Projekt „Małopolska Startup Rocket” jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” (nr konkursu – RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content