Economic Accelerator

strzałka

Startup Session Elite podczas XXIX Forum Ekonomicznego oczami uczestników projektu Małopolska Startup Rocket

Podczas Startup Session Elite na XXIX Forum Ekonomicznym uczestnicy projektu Małopolska Startup Rocket mogli przedstawić swoje pomysły biznesowe Komisji Eksperckiej, która oceniała startupy, zaprezentować je także na stoiskach zlokalizowanych w strefie Economic Acceleratora Zone, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach Forum Ekonomicznego, w tym także w panelach dyskusyjnych dotyczących innowacji oraz korzystać w nieograniczonych możliwości networkingowych. Jak całość wydarzenia ocenili uczestnicy projektu Małopolska Startup Rocket, który jest realizowany w ramach Economic Acceleratora? O tym możemy dowiedzieć się z raportu, który został zrealizowany przez firmę Winhill Consulting.

07/12/2019 autor: economic

Ocena Startup Session Elite podczas XXIX Forum Ekonomicznego

 

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Winhill Consulting firmy poproszono o ocenę następujących elementów wydarzenia Startup Session Elite:

  • Integracja środowiska startupowego, wymiana kontaktów, networkingu
  • Panele dyskusyjne o tematyce startupowej i nowych technologiach
  • Prezentacje startupów
  • Spotkania z przedstawicielami dużego biznesu, administracji rządowej oraz nauki
  • Stoiska startupowe i specjalna strefa startupowa.

 

 

Należy zaznaczyć, że wszystkie badane przedsiębiorstwa były reprezentowane podczas Startup Session Elite w Krynicy-Zdroju w trakcie XIX Forum Ekonomicznego.

W zakresie organizacji Startup Session Elite stosunkowo najkorzystniej oceniono integrację środowiska startupowego, wymianę kontaktów, networking oraz prezentacje startupów, co tylko potwierdza tezę, że Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju to najlepsze miejsce do zawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych, które mogą zakończyć się współpracą lub partnerstwem. Młode firmy technologiczne podczas wydarzenia mogły zasięgnąć opinii i doradztwa od praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem.

 

 

Ocena potencjału współpracy z innymi badanymi startupami biorącymi udział w Startup Session Elite oraz z samym organizatorem projektu – Fundacją Instytut Studiów Wschodnich

 

Kolejną z części badania była ocena potencjału współpracy z innymi badanymi startupami biorącymi udział w Startup Session Elite. Co jest ciekawe, a zarazem optymistyczne, ponad połowa badanych przedsiębiorstw planuje zacieśnienie współpracy z innymi startupami uczestniczącymi w Projekcie „Małopolska Startup Rocket”. Podmioty te zapytano o zakresy, w jakich zamierzają rozwijać współpracę z innymi firmami uczestniczącymi
w projekcie.

Badane podmioty wskazały, że najchętniej nawiązałyby współpracę z innymi podmiotami uczestniczącymi w projekcie w zakresie: wymiany doświadczeń i informacji rynkowych, promocji, prac badawczych, rozwoju oferty, aplikowania o zewnętrzne środki finansowe, pozyskania inwestorów oraz ekspansji na rynki zagraniczne.

Jeszcze większym optymizmem napawa fakt, że aż 83% badanych potwierdziło chęć dalszej współpracy z samym organizatorem projektu Małopolska Startup Rocket – Fundacją Instytut Studiów Wschodnich. Badane podmioty są zainteresowane udziałem w projektach podobnych do Małopolska Startup Rocket i wskazują, że najbardziej zależy im na mentoringu i networkingu z doświadczonymi praktykami, promocji startupów biorących udział w projekcie oraz pomocy we wdrażaniu gotowego rozwiązania do sprzedaży.

 

 

 

Skip to content