Economic Accelerator

strzałka

Talent Alpha Inc. na South Summit w Madrycie

Poznajcie firmę Talent Alpha Inc.

07/10/2021 autor: economic

 

Talent Alpha Inc. to platforma typu marketplace, która łączy małe i średnie firmy IT z klientami potrzebującymi wsparcia specjalistów w dziedzinie technologii. Wykorzystujemy przy tym sztuczną inteligencję ułatwiającą ich analizę i wybór. 

Można powiedzieć, że Talent Alpha to ekosystem, który łączy ze sobą wszystkie zainteresowane współpracą strony, czyli wysokiej klasy specjalistów z rożnych obszarów IT z wymagającymi wsparcia technologicznego klientami. 

   

Osiągnięcia  

  • Winner of – Start-up Grand Prix 2019   
  • Most innovative business solution – Outsourcing Stars Poland 2020 
  • Main prize Harvard Business School – New ventures Startup competition Europe Paris 2019 
  • Startup changing the world for Better – Business insider & PwC Poland 2021 
  • Winner Start-Up innovation competition – SSOW Europe 2020 

   

 

South Summit był dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Mieliśmy możliwość poznać osobiście wiele innych startupów oraz inwestorów, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o Talent Alpha. Jednym z naszych głównych celów, z którym przyjechaliśmy na to wydarzenie było nawiązanie relacji biznesowych – co wg. nas udało się zrealizować. Wiele firm, bez względu na ich wielkość, rozmawiając z nami szybko dostrzegła wartość, jaką może im zapewnić firma taka jak Talent Alpha, zwłaszcza teraz, biorąc pod uwagę, jak eksplodował rynek IT.  

  

 

Przede wszystkim udało nam się sprawić, że nazwa Talent Alpha stała się, i mamy nadzieję, że coraz bardziej będzie rozpoznawalna wśród wystawców, odwiedzających targi a poprzez nich także, przez innych przedsiębiorców. Nawiązaliśmy kontakty z firmami głównie z rynku hiszpańskiego, zarówno korporacjami o ugruntowanej pozycji na rynku, jak o i tymi, które zaczynają wschodzić. Stworzenie silnej sieci potencjalnych klientów i partnerów jest dla nas kluczem do rozwoju na rynku hiszpańskim. 

 

#EconomicAccelerator #MałopolskaInnovaionRocket

 

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” nr RPMP.03.03.01-12-0059/20. Projekt  jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Skip to content