Economic Accelerator

strzałka

Techmo Sp. z o.o. wraz z Economic Accelerator na South Summit w Madrycie

Poznajcie Techmo - jedną z firm, która uczestniczy w South Summit w Madrycie w ramach Economic Accelerator.

07/10/2021 autor: economic

Głównym obszarem działalności Techmo jest wdrażanie rozwiązań biznesowych z zakresu technologii mowy oraz komputerowego przetwarzania języka naturalnego. Nasz zespół tworzą przede wszystkim naukowcy i informatycy, którzy łączą pasje badawcze z ich praktycznym wykorzystaniem w różnych dziedzinach życia. Specjalizujemy się w automatycznym rozpoznawaniu mowy (Techmo ASR), syntezie (Techmo TTS) i analizie mowy oraz tworzeniem dedykowanego głosu. Mamy na koncie wiele wdrożeń w zakresie tworzenia asystentów głosowych (przykładami takie firmy jak Orange Polska, Vectra S.A., Alior Bank S.A.) oraz w zakresie działań przemysłowych.

 

W ramach udziału w Targach South Summit w Madrycie prowadzimy bezpośrednie rozmowy pozyskujemy kontakty z firmami z rynków zagranicznych. Aktualnie pozyskaliśmy kilkanaście kontaktów z firmami, które już uzyskały dostęp do serwisów testowych naszych rozwiązań. Obszar zastosowań Technologii głosowych rozwija się równolegle na całym świecie a my poszerzamy nasze systemy o kolejne języki chcąc być na tych rynkach. Dzięki uczestnictwu w projekcie Małopolska Innovation Rocket i uczestniczeniu w kolejnych już targach ułatwia nam to zadanie.

 

Techmo Sp. z o.o. reprezentują:

Michał Wątor – Business Developer

Hubert Onisk – Market Analysis Specialist

 

#EconomicAccelerator #MałopolskaInnovaionRocket 

  

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” nr RPMP.03.03.01-12-0059/20. Projekt  jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

Skip to content