Home Aktualności Unijna polityka spójności: możliwości finansowania MŚP

Unijna polityka spójności: możliwości finansowania MŚP

Małopolska Innovation Rocket

U progu nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 zachęcamy przedstawicieli innowacyjnych MŚP do zapoznania się z możliwościami finansowania działalności gospodarczej. Unijne finansowanie MŚP to przewodni temat Web Summit 2021 w Lizbonie. W trakcie warsztatu pt. „Unijna polityka spójności: możliwości finansowania MŚP” przedstawiciele Komisji Europejskiej przybliżyli młodym przedsiębiorcom unijne możliwości finansowania biznesu.

Jak fundusze regionalne mogą pomóc w finansowaniu MŚP?

Polityka spójności jest pierwszą unijną polityką inwestycyjną. Celem polityki spójności jest przyspieszyć rozwój, zatrudnienie i konkurencyjność w Unii Europejskiej. W UE wciąż obserwujemy bardzo różny stopień rozwoju w poszczególnych regionach. Polityka spójności ma za zadanie uspojnić ten rozwój. Budżet UE jest zatwierdzany co 7 lat. Wciąż wykorzystywana jest perspektywa 2014-2020 (budżet wyniósł 718 mld EURO). W czasie trwania perspektywy 2014-2020 wsparto 600 tys. MŚP. Obecnie w życie wchodzi nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027, mająca na celu rozwój zatrudnienia, zrównoważony rozwój, innowacje, zmniejszenie luki w rozwoju społecznym i edukacji w krajach unijnych. Środki z nowej perspektywy przeznaczone są w głównej mierze na rozwój inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Nowa perspektywa to również nadzieja na odbudowę gospodarki po okresie pandemii.

Jakie projekty MŚP będą finansowane w nowej perspektywie na lata 2021-2027?

 • Inwestycje MŚP w tworzenie nowych miejsc pracy
 • Tworzenie nowych firm, start-upów, acceleratorów
 • Udział MŚP w sieciach współpracy
 • Udział MŚP w globalnym łańcuchu wartości
 • Współpraca MŚP z uczelniami i podmiotami badawczymi
 • Internacjonalizacja MŚP
 • Przenoszenie procesów produkcyjnych zlokalizowanych poza terenem UE do UE
 • Dostęp MŚP do finansowania i zaawansowanych procesów biznesowych
 • Udział MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym

Rodzaje wsparcia dla MŚP:

 • Granty i inne instrumenty finansowe (np. pożyczki)
 • Możliwość kombinowania grantów i innych instrumentów finansowanych w ramach jednego projektu
 • Najlepsze rozwiązania w zakresie wsparcia doradzi właściwa Instytucja Zarządzająca.

Skip to content