Home Aktualności Dolnośląskie Innovation Rocket

Dolnośląskie Innovation Rocket

Dolnośląskie Innovation Rocket

O Projekcie:

Okres re­ali­za­cji pro­jek­tu: grudzień 2020 – wrzesień 2023

War­tość pro­jek­tu: 4 463 480,00 PLN

Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich: 3 793 958,00 PLN

Źró­dło fi­nan­so­wa­nia:

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” (nr RPDS.01.04.01-02-0003/20) jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”,  Działania nr 1.4 „ Internacjonalizacja przedsiębiorstw”,  Poddziałania nr 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.4 C „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis Projektu:

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Dolnego Śląska jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe skierowane są do dolnośląskich innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu oraz potencjalnych inwestorów i kontrahentów z zagranicy.

Łącznie w projekcie w zakresie rozwoju i internacjonalizacji zostanie wspartych 36 firm z regionu. Projekt będzie realizowany w terminie 1 grudnia 2020 r. – 30 września 2023 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania wspierające rozwój i internacjonalizację dolnośląskich innowacyjnych firm oraz promocję gospodarczą Dolnego Śląska jako regionu innowacyjności i otwartego na inwestycje:

1. Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP:

 • Rekrutacja dolnośląskich innowacyjnych MŚP do projektu
 • Kampania informacyjno – promocyjna dot. regionu i dolnośląskich innowacyjnych MŚP
 • Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP podczas Europejskiego Kongresu Samorządów
 • Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu
 • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z promocji za granicą dla dolnośląskich firm (MŚP)
 • Promocja dolnośląskich innowacyjnych MŚP na światowych targach branżowych
 • Organizacja misji gospodarczych/wizyt studyjnych dla dolnośląskich MŚP za granicą.

2. Badanie ewaluacyjne projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Wsparcie 36 innowacyjnych MŚP z Dolnego Śląska w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
 • Nawiązanie przez dolnośląskie firmy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
 • Umożliwienie dolnośląskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
 • Wsparcie dolnośląskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.

Aktualności

Podsumowanie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu
Dolnośląskie Innovation Rocket na Forum Ekonomicznym
Śniadanie Biznesowe z inwestorami zagranicznymi
Spotkania biznesowe w ramach Forum Ekonomicznego
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. Trwa rekrutacja dla MŚP do
udziału w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Strefa Dolnośląskie Innovation Rocket na Forum
Ekonomicznym w Karpaczu 2023

Dolnośląskie Innovation Rocket – film podsumowujący
Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

Dolnośląskie Innovation Rocket na Vinitaly w Weronie –
podsumowanie

Trwają targi Vinitaly w Weronie – relacja z udziału
Dolnośląskie Innovation Rocket

Dolnośląskie Innovation Rocket na targach wina Vinitaly
w Weronie

VIII Europejski Kongres Samorządów – strefa Dolnośląskie
Innovation Rocket
Dolnośląskie Innovation Rocket na VIII Europejskim
Kongresie Samorządów w Mikołajkach
Dolnośląskie Innovation Rocket na ITEXPO 2023 –
podsumowanie
Dolnośląskie Innovation Rocket – trwają targi ITEXPO
na Florydzie
Misja gospodarcza Dolnośląskie Innovation Rocket
w ramach ITEXPO
Dolnośląskie Innovation Rocket na ITEXPO w Fort
Lauderdale na Florydzie

Podsumowanie wyjazdu uczestników projektu Dolnośląskie
Innvoation Rocket na Web Summit 2022 w Lizbonie
Trwa Web Summit w Portugalii – relacja z wyjazdu firm
z projektu Dolnośląskie Innovation Rocket
Dolnośląskie Innovation Rocket na Web Summit w Lizbonie
Dolnośląskie Innovation Rocket na GITEX Dubai
Dolnośląskie Innovation Rocket – misja Gospodarcza
w ramach GITEX Dubai
Dolnośląskie Innovation Rocket na GITEX Dubai
Dolnośląskie Innovation Rocket: Trwa Viva Technology
w Paryżu
Spotkania w ramach misji gospodarczej – Dolnośląskie
Innovation Rocket na Viva Technology w Paryżu
Misja gospodarcza DIR w ramach London Wine Fair
Viva Technology 2022 – Dolnośląskie Innovation Rocket
na największych targach innowacji w Europie
Winnice z projektu Dolnośląskie Innovation Rocket na 
London Wine Fair
Dolnośląskie Innovation Rocket na London Wine Fair 2022
Film: Dolnośląskie Innovation Rocket podczas VII
Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach
Podsumowanie wyjazdu firm z projektu Dolnośląskie
Innovation Rocket na EU-Startups Summit 2022 w Barcelonie
Dolnośląskie Innovation Rocket w Hiszpanii – trwają
spotkania w ramach misji gospodarczej
Dolnośląskie Innovation Rocket na EU-Startups Summit 
2022 w Barcelonie
Dolnośląskie Innovation Rocket podczas VII Europejskiego
Kongresu Samorządów w Mikołajkach

Skip to content